Samurai AKITA - Tazawako Kakunodate TRAVEL GUIDE

มีอะไรใหม่

เกี่ยวกับการยกเลิกการปิดเส้นทางเดินเล่น หุบเขาดากิงาเอริ

抱返り渓谷 遊歩道通行止め解除について

ณ วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม

ถนนถูกปิดเนื่องจากฝนตกหนัก

เมื่อยืนยันความปลอดภัยแล้ว เราจะยกเลิกการปิดถนน

●หมีมักจะปรากฏตัวตามส่วนต่างๆ ของเมือง

ท่อโลหะส่งเสียงได้รับการติดตั้งแล้วห้าแห่งบนทางเดิน หุบเขาดากิงาเอริ โปรดใช้มันเท่าที่จำเป็นเพื่อ ``เคาะมันเพื่อให้คนอื่นรู้'' เมื่อคุณออกไปเดินเล่น
นอกจากนี้การเดินคนเดียวยังเป็นอันตราย ดังนั้นโปรดไปพร้อมกันสองคนขึ้นไป