Samurai AKITA - Tazawako Kakunodate TRAVEL GUIDE

วิธีเดินทาง


เกี่ยวกับเมืองเซ็มโบกุ

เมืองเซ็มโบกุตั้งอยู่ทางตะวันออกตอนกลางของจังหวัดอากิตะ และอยู่ติดกับจังหวัดอิวาเตะ ทะเลสาบทาซาวะซึ่งมีระดับความลึกของน้ำที่ลึกที่สุดในญี่ปุ่นตั้งอยู่กลางเมือง โดยมีภูเขาอากิตะ โคมางะทาเกะอยู่ทางทิศตะวันออก ฮาจิมันไตอยู่ทางทิศเหนือ และที่ราบเซ็มโบกุอยู่ทางทิศใต้ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติโทวาดะฮาจิมันไต พื้นที่ประมาณ 80% (892.05 ตารางกิโลเมตร) ของเมืองเป็นป่า และแม่น้ำที่ไหลจากภูเขาโออุเป็นแหล่งน้ำสำคัญของพื้นที่เซ็มโบกุ ในฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยจะต่ำกว่าจุดเยือกแข็งในทุกภูมิภาค ขอเชิญคุณมาเพลิดเพลินกับวัฒนธรรม อาหาร และเทศกาลดั้งเดิมของเรา


หากคุณเดินทางมาที่เมืองเซ็มโบกุจากสนามบินอากิตะ แอร์พอร์ตไลเนอร์เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการมาที่นี่ กรุณาตรวจสอบตารางเดินรถ