Samurai AKITA - Tazawako Kakunodate TRAVEL GUIDE

ออนเซ็น

โรงแรมและเรียวกังส่วนใหญ่ในเซ็มโบกุมีบ่อน้ำพุร้อน ที่โดดเด่นที่สุดคือโรงแรมบ่อน้ำพุร้อนหลายแห่งในนิวโต ออนเซ็นเกียว, มิซุซาวะ ออนเซ็นเกียว, ทาซาวะโกะ โคเก็น ออนเซ็นเกียว และทามางาวะ ออนเซ็นเกียว มาสัมผัสวัฒนธรรมบ่อน้ำพุร้อนแบบดั้งเดิมที่ได้รับประโยชน์จากธรรมชาติกัน

Mizusawa Onsenkyo
Nyuto Onsenkyo
Tamagawa Osnenkyo
Tazawako Kogen Onsenkyo
อื่น
คาคุโนะดาเตะ
ทาซาวะโกะ
นิชิกิ
Others
検索結果 43 results